Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić na uroczystość

84. ROCZNICY PIERWSZYCH UWIĘZIEŃ
W NIEMIECKIM OBOZIE PRZESIEDLEŃCZYM
LAGER GLOWNA

Uroczystość odbędzie się 5 listopada 2023 r.
o godz. 11.00 przy glazie upamiętniającym miejsce obozu przy ul. Baltyckiej 7 w Poznaniu

 

Program uroczystości:

 • Odśpiewanie hymnu państwowego
 • Przemówienia
 • Zlożenie kwiatów i zapalenie zniczy

Pomnikowy paraliż

Inicjatorzy budowy pomnika Wypędzonych Wielkopolan w Poznaniu, działający jako Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych, zostali pozbawieni złudzeń przez decydentów z Urzędu Miasta Poznania. Piękny projekt artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki, zatwierdzony 22.03.2016 r., został bezceremonialnie i w niejasnych okolicznościach odrzucony 4.10.2016 r. Zatwierdzenie tego projektu a po 7. miesiącach odrzucenie to „dzieło” tego samego Zespołu do Spraw Wznoszenia Pomników przy Prezydencie Miasta Poznania.
Szanownym Czytelnikom przedstawiamy poniżej jak obecne władze miasta Poznania traktują inicjatywy społeczne, nawet te ponadpartyjne, zaległe od dziesięcioleci i mające niezaprzeczalne walory zgodności z polską racją stanu.

Czytaj więcej...

List otwarty

Do władz miasta Poznania i Wielkopolski!

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu, po 11-letnich staraniach chce uczcić 100-lecie Niepodległości Polski wzniesieniem spóźnionego od dziesięcioleci pomnika Wypędzonych Wielkopolan wg zatwierdzonego projektu artysty-rzeźbiarza Jarosława Mączki. 

Projekt pomnika został wybrany w ramach uzgodnień członków Społecznego Komitetu spośród 26 projektów, wizualizacji i modeli przedstawionych na wystawie w Urzędzie Miasta Poznania (19-31.12.2011) oraz 4 projektów artystów zaproszonych (Klaudia Grygorowicz, Norbert Sarnecki, Katarzyna Słuchocka, Jarosław Mączka).

Projekt Jarosława Mączki został powszechnie zaaprobowany podczas zorganizowanej w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania debacie publicznej w dniu 10.03.2016 r. Równie pozytywne były opinie przesłane drogą elektroniczną. Społecznemu Komitetowi nie przedstawiono żadnych sensownych argumentów, podważających przesłanie ideowe pomnika. Jednogłośnie forma pomnika została zaopiniowana pozytywnie przez Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników w dniu 22.03.2016 r.

Wcześniej tj. w dniu 8.02.2016 r. Zespół zatwierdził rezygnację z konkursu z pewnością biorąc także pod uwagę ogromne ryzyko ich rozpisywania (casus pomnika Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu).

Uprzejmie prosimy Pana Prezydenta Miasta Poznania o objęcie patronatem końcowych działań jako inwestora w tym uzyskanie pozwolenia na budowę i wzniesienia pomnika. Terenem dysponujemy już od lipca 2014 r.

Prezentujemy harmonogram najbliższych działań:

 • koniec grudnia 2017 r. – wystąpienie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wsparcie finansowe budowy pomnika poświęconego Wielkopolanom z odwołaniem się do 7 patronatów honorowych w tym Pana Marszałka z dnia 28.08 2014 r. oraz ustnej promesy Departamentu Kultury UMWW z dnia 7.06.2016 r.
 • luty 2018 – skompletowanie dokumentacji i wystąpienie o pozwolenie na budowę,
 • marzec 2018 - wybór wykonawcy,
 • marzec 2018 do 31.07.2018 - działania równolegle: zakup bloku kamiennego, wykonanie rzeźby, zapewnienie dyżuru archeologicznego podczas przyszłych prac fundamentowych, zamówienie materiałów niezbędnych do wykonania pomnika i jego otoczenia,
 • uzgodnienia branżowe, wycięcie 6 krzaków na działce, przyłączenie kanalizacji deszczowej, przesunięcie słupa ogłoszeniowego, przyłącze energii elektrycznej, instalacja kiosku informacyjnego obok pomnika z multimedialnym przedstawieniem problematyki wypędzeń Wielkopolan,
 • do 10.08.2018 r. zakończenie prac,
 • 15.08.2018 r. odsłonięcie i poświęcenie pomnika, włączenie go w ciąg śródmiejskich znaków pamięci narodowej,
 • 1.10.2018 r. – rozliczenie budowy.

Na niezbędne wstępne prace Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych wydał już ok. 120 000 zł.

O projekcie
Tylko projekt Jarosława Mączki spełnia oczekiwania członków inicjatorów budowy , głownie za lapidarne, czytelne i stonowane przesłanie z centralną postacią dziecka (dziewczynki). Właśnie bezmiar krzywd wyrządzonych wypędzonym, wśród których było aż 31 % dzieci – został zawarty w projekcie pomnika. Czytelny napis z piastowskim (wielkopolskim) orłem głosi: Wielkopolanom, wypędzonym, ograbionym, uwięzionym, deportowanym przez Niemców w latach 1939-1945. Pęknięte pylony symbolizują dramat wypędzonej ludności.

Około 9 000 osób (wówczas byli dziećmi) – jeszcze żyjących w Wielkopolsce ofiar wypędzeń czeka na trwały znak pamięci ich dramatów. Dla nich czas biegnie szybko i nieubłaganie, mają dziś 80 – 100 lat. Wówczas uwięzieni i wypędzeni dorośli to pokolenie walczących o Niepodległą w Powstaniu Wielkopolskim. Później tę Niepodległą budowali.

To ważne informacje dla decydentów.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Marianna Dąbkowska - Sekretarz , Marian Łuczak - Skarbnik , Henryk Walendowski - Prezes

Poznań, 20.12.2017 r.

 

Projekt pomnika Wypędzonych Wielkopolan wg Jarosława Mączki. Materiał: szary granit strzegomski, rzeźba kuta w sjenicie, liternictwo – brąz. 
Wersja 2 przewiduje schody łukowe.

pomnik3