Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Oświadczenie

W związku z głosowaniem Zespołu w d 016 r. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu przypomina następujące fakty:

  1. 15.12.2015 r. Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników rezygnuje z organizacji konkursu na projekt Pomnika Wypędzonych Wielkopolan potwierdzając to w piśmie z dnia 8.02.2016 r.
  2. 22.03.2016 r. po debacie publicznej Zespół jednogłośnie pozytywnie opiniuje formę pomnika przedstawioną przez wnioskodawców tj.projekt artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki.
  3. 4.10.2016 prowadząca posiedzenie Zespołu P. Joanna Bielawska-Pałczyńska lekceważąc poprzednie ustalenia decyduje o przeprowadzeniu głosowania w sprawach rozstrzygniętych poprzednio. Funkcjonariusz publiczny przekroczył zakres czynności służbowych tj. podjął działania w przypadku, gdy obowiązek na nim spoczywający polegał na powstrzymaniu się od pewnych działań (art. 231 KK). Wynik siłowego głosowania, bez udziału inicjatorów projektu obnażył przewrotność 6 członków Zespołu, głosujących dwoiście.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakości pracy Zespołu i określa to, co się stało 4 października 2016 roku jako przestępstwo urzędnicze i działanie na szkodę interesu publicznego. Ma ono cechy łamania ustalonego wcześniej prawa, które już funkcjonowało wiele miesięcy. Jest to także nagłe wyrażenie pogardy dla 10-letniej pracy inicjatorów projektu, generując tym samym dodatkowe konsekwencje finansowe dla obu stron. Od 4 października 2016 roku nasza współpraca z Zespołem nie z naszej winy rokuje jak najgorzej. Odkładanie budowy pomnika o lata jest gestem poparcia dla niemieckiej narracji historycznej.

Słynący kiedyś z gospodarności i zaradności poznaniacy coraz częściej nie potrafią sobie poradzić z prostymi problemami.

Z poparciem Rady Miasta Poznania i wielu innych instytucji będziemy zabiegać o rozwiązanie Zespołu w obecnym składzie, w którym nie ma ani jednego członka – świadka drugiej wojny światowej. Jest to zaprzeczenie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Za Zarząd Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych:

Henryk Walendowski, prezes 

Marianna Dąbkowska, sekretarz 

Marian Łuczak, skarbnik 

Poznań, 21.03.2016