Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2014.
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

Więcej na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania:
 http://www.poznan.pl/mim/osiedla/wuia.html?co=decyzja&id_spr=UA-I-U09.6733.233.2013&kod=5936