Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Uroczystość 75. rocznicy pierwszych uwięzień w niemieckim obozie przesiedleńczym LAGER GLOWNA

5 listopada 2014 roku.


Tegorocznym organizatorem 75. rocznicy pierwszych uwięzień w obozie przesiedleńczym na Głównej było Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. W pobliżu głazu pamiątkowego z tablicą informacyjną przy ul. Bałtyckiej 7 zebrali się byli więźniowie obozu i ich rodziny. Przybyła także delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Południowa Wielkopolska ze swoim sztandarem, klasa 5a Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Harcerskiej ze szkolnym sztandarem i nauczycielkami Moniką Śliski oraz Eweliną Toporek, grupa uczniów z Gimnazjum nr 20 z panią dyrektor Mariolą Guszczak i wychowawczynią Magdaleną Żuchowską. Obecni byli także Ludwik Troiński i Adam Kornacki z Rady Osiedla Główna. Wartę honorową pełniła Grupa Rekonstrukcyjna Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, prowadzona przez Przemysława Maćkowiaka. Grupa Rekonstrukcyjna wystąpiła w mundurach oficerskich II Rzeczypospolitej z białą bronią i oryginalnymi orderami. Krótkie przemówienia wygłosili: Henryk Walendowski – prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych, Elżbieta Rybarska, współorganizator uroczystości, Daniel Rossa ze Stowarzyszenia Kombatantów Południowej Wielkopolski, Marta Przybyła – uwięziona i deportowana w czasie drugiej wojny światowej. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odśpiewano hymn narodowy.

Henryk Walendowski