Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Zmarł śp. Stanisław Henryk Jankowiak

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 28 września 2016 roku zmarł w Poznaniu

śp. mgr inż. 
Stanisław Henryk Jankowiak 
członek-założyciel Grupy Inicjatywnej Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu 
i członek Zarządu Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych.

W Zmarłym tracimy wypróbowanego Przyjaciela, Kolegę a także wieloletniego działacza naszego Stowarzyszenia.

Nie doczekałeś momentu budowy pomnika. Pokonały Cię wielodekadowa bierność i błędy decydentów skupionych we władzach Miasta Poznania.

Cześć Jego Pamięci!

 Za Zarząd 
Henryk Walendowski