Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

79. rocznica pierwszych uwięzień

Już 5 listopada 1939 roku, czyli wkrótce po wkroczeniu do Poznania, Niemcy uwięzili w obozie na Głównej pierwszych 217 Polaków. Dawne Zakłady Amunicyjne przy ul. Bałtyckiej prowizorycznie przystosowano jako obóz przesiedleńczy. Teren otoczono potrójnym płotem z drutu kolczastego i wzniesiono wieżyczkę strażniczą. Obóz spełniał wyznaczoną rolę do maja 1940 r. w nazistowskim programie czystek etnicznych na terenie „Warthegau”.

Co roku w dniu 5 listopada organizowane są uroczystości upamiętniające terror okupanta niemieckiego, gnębiącego i zabijającego Polaków. Składane są kwiaty i zapalane znicze pamięci. Na uroczystość przybyło już tylko kilka osób, które jako dzieci doświadczyły traumy obozowej i deportacji do Generalnego Gubernatorstwa.
Na zaproszenie organizatorów czyli Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu przybyły liczne delegacje oraz osobistości życia politycznego i społecznego: poseł RP Bartłomiej Wróblewski, delegaci europosła Ryszarda Czarneckiego, ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk, delegaci Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Byli również przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Zachodniego, Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Muzeum Niepodległości, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenia „Katyń”, Związku Miast Polskich, Nekielskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia na Rzecz Hipoterapii LAJKONIK, Rady Osiedla Główna.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe poznańskich liceów św. Marii Magdaleny, im. Ignacego J. Paderewskiego, im. Karola Libelta oraz Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu RP.
Tematykę wypędzeń i pamięci o niemieckiej barbarii poruszyli w swych wystąpieniach: Henryk Walendowski – prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych, dr Marta Szczesiak-Ślusarek (Instytut Pamięci Narodowej), prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni), poseł RP Bartłomiej Wróblewski.

W przemówieniach wyrażano nadzieję, że za rok uroczystość odbędzie się przy ul. Towarowej tj. na działce przeznaczonej na pomnik Wypędzonych Wielkopolan. W ostatnim czasie nastąpiło pewne przyśpieszenie prac przygotowawczych. Na przyszły rok Miasto Poznań rezerwuje odpowiednią kwotę, by ten zaległy od lat pomnik mógł być zrealizowany.

Henryk Walendowski