Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Maria Wardzyńska, Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945

Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945, Warszawa 2017Najnowsza monografia na temat przebiegu masowych wysiedleń ludności polskiej z okupowanych ziem polskich, włączonych w październiku 1939 r. do III Rzeszy.

"Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945"
Maria Wardzyńska,
Warszawa 2017, 560 s.,
ISBN 978-83-8098-130-0

więcej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej  »»

http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40937,Wysiedlenia-ludnosci-polskiej-z-okupowanych-ziem-polskich-wlaczonych-do-III-Rzes.html