Archiwalia IPN Poznań: Lager Glowna

artykuł IPN Poznań 2017 11 6

więcej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej:
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/archiwa/archiwalia/42489,Lager-Glowna-1939-1940.html ,Lager-Glowna-1939-1940.html