Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Walne Zgromadzenie

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA WYPĘDZONYCH WIELKOPOLAN
z siedzibą w Poznaniu

Poznań, dnia 02.09.2020 r.

ZAPROSZENIE
na
W a l n e  Z g r o m a d z e n i e
sprawozdawczo – wyborcze Członków 
Stowarzyszenia Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan, 

które odbędzie się w dniu 18 września 2020 r.
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w budynku C na I piętrze w Sali Herbowej

w I terminie o godzinie 17.00,

w II terminie o godzinie 17.15

Wejście: przez budynek A głównym wejściem do WUW od strony Alei Niepodległości,
a następnie zgłoszenie się do Informacji w holu głównym skąd uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez przewodników.

Porządek obrad będzie zawierał między innymi:

  • sprawozdania: Zarządu, finansowe i Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusję i zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • wybór Prezesa Zarządu,
  • wybór Członków Zarządu.

Obecność Członków Stowarzyszenia obowiązkowa.

Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane naszą działalnością zmierzającą do upamiętnienia około 630 tysięcy Wielkopolan wypędzonych ze swoich siedzib przez Niemców w 1939 r.

Będą obowiązywać maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu na salę.

 

Za Zarząd SKBPWW
p.o. Prezesa