Koncepcja pomnika autorstwa Jarosława Mączki

koncepcja m