Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Wypędzeni ciągle bez pomnika

R 49 Bild-0138

Zamiast zaproszenia Czytelników na odsłonięcie i poświęcenie pomnika Wypędzonych Wielkopolan, można tylko napisać o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji tego zaległego od dziesięcioleci projektu.
Przypomnijmy fakty, których negatywnym „bohaterem” jest Zespół do Spraw Wznoszenia Pomników przy Prezydencie miasta Poznania.

Czytaj więcej...

Kalendarium starań o budowę Pomnika Wypędzonych w Poznaniu


Fakty poprzedzające powstanie Grupy Inicjatywnej Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

29 października 2003 – w Gdańsku prezydenci Johannes Rau i Aleksander Kwaśniewski podpisują tzw. „deklaracje gdańską” , która pod dyktando rewizjonistów niemieckich pomija Państwo Niemieckie jako sprawcę wywołania II Wojny Światowej i stawia znak równości pomiędzy katem (Narodem Niemieckim) i ofiarami (Narody Europy). Deklaracja pomija treść Umowy Poczdamskiej.

13 października 2004 – Prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz obnaża ofensywę przekłamań środowisk niemieckich na temat drugiej wojny światowej (Nasz Dziennik 13 października 2004,  wywiad)

8 października 2004 - Kongres Ziomkostwa Wschodniopruskiego w Olsztynie za przyzwoleniem Aleksandra Kwaśniewskiego

16 sierpnia 2005 – Warszawa, Zamek Królewski. Angela Merkel i Donald Tusk w czasie konferencji prasowej odwołują się do progermańskiej „deklaracji gdańskiej”.

10 sierpnia 2006 - Erika Steinbach otwiera w Berlinie antypolską wystawę „Wymuszone drogi. Ucieczka i wypędzenia w Europie XX wieku”, która pomija agresję Niemiec, czystki etniczne, mordy i wypędzenia Polaków. To kolejne działania i przekłamania przewodniczącej Bund der Vertriebenen,  które zatruwają relacje polsko-niemieckie i oburzają ofiary wypędzeń przez Niemców w latach drugiej wojny światowej. 

*   *   *


10 sierpnia 2006 - Erika Steinbach otwiera w Berlinie antypolską wystawę „Wymuszone drogi. Ucieczka i wypędzenia w Europie XX wieku”, która pomija agresję Niemiec, czystki etniczne, mordy i wypędzenia Polaków. To kolejne działania i przekłamania przewodniczącej Bund der Vertriebenen, które zatruwają relacje polsko-niemieckie i oburzają ofiary wypędzeń przez Niemców w latach drugiej wojny światowej. 

1 września 2006

W Poznaniu powstaje nieformalna Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika Wypędzonych w składzie:
Henryk Walendowski, Stanisław Jankowiak, Aleksandra Bendkowska.
Wszyscy członkowie - założyciele Grupy Inicjatywnej byli w latach 1939-40 uwięzieni w obozie przejściowym Poznań – Główna a następnie wywiezieni do Generalnego Gubernatorstwa.

Lata 2006 – 2012 współpraca Grupy Inicjatywnej ze stowarzyszeniami: Związek Wysiedlonych „GNIAZDO” i  „Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945.”

2007

22 października
W Berlinie odbywają się uroczyste obchody 50-lecia niemieckiego związku wypędzonych (BdV) ze skandaliczną retoryką i roszczeniami wobec Polski.

5 listopada
W 68 rocznicę rozpoczęcia wysiedleń z Poznania otwarto wystawę Forcie VII  z inicjatywy Wielkopolskiego  Muzeum Walk Niepodległościowych i Urzędu Miasta Poznania w ramach programu Unii Europejskiej „Kultura 2004”. Tytuł projektu: „Upamiętnienie wysiedleń mieszkańców Poznania i Wielkopolski podczas okupacji w latach 1939 – 1945”

2008

20 stycznia
Stowarzyszenie „Wspólnota Niemieckich Wypędzeń” z Poznania kieruje list otwarty do Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego dotyczący konieczności rozliczenia skutków II wojny światowej.

Maj  – Instytut Zachodni w Poznaniu wydaje XVI tom Documenta Occupationis Marii Rutowskiej p.t. LAGER GLOWNA. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940). Stron 662 w tym spis wszystkich osadzonych w obozie czyli ok. 33 500 nazwisk.

5 listopada
Poznań – Główna – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod głazem z tablicą informacyjną.

2009

27 października
Udział Grupy Inicjatywnej w konferencji naukowej na temat: ZABÓR MIENIA W KRAJU WARTY W LATACH 1939-1945, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu


2010

19 lutego
Udział Grupy Inicjatywnej w konferencji „PAMIĘĆ WOJNY. WOJNA O PAMIĘĆ?”  NA Targach Edukacyjnych w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Publikacja „Jasnowłosa Prowincja. Materiały multimedialne dla szkół”.

26 czerwca
Grupa Inicjatywna wystosowała list do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie godnego upamiętnienia 33 500 uwięzionych i wypędzonych mieszkańców Poznania do Generalnej Guberni w latach 1939-40. Kopię otrzymuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

5 lipca
Grupa Inicjatywna zwraca się do Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej o przygotowanie przez studentów koncepcji pomnika i zagospodarowania jego przedpola. Dziekan prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek wyraża zgodę.

9 lipca
Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego przesyła pismo z poparciem starań Grupy Inicjatywnej przez Samorząd Województwa.

20 lipca
Grupa Inicjatywna na spotkaniu z Dziekanem Wydziału Architektury P.P. omawia szczegóły i terminy wykonania modeli i wizualizacji projektów pomnika na działce przy ul. Rozewskiej/Bałtyckiej.

20 sierpnia
W piśmie do Grupy Inicjatywnej stwierdza się, że Gabinet Prezydenta Poznania rozpoczął prace zmierzające do wypracowania najstosowniejszej formuły upamiętnienia więźniów obozu na Głównej.

7 września
Grupa Inicjatywna zwraca się do Przewodniczącego Rady Miasta z propozycja godnego upamiętnienia wypędzonych przez Niemców w latach 1939-1940.

27 września
Grupa Inicjatywna po wizji lokalnej zwraca uwagę w piśmie do Prezydenta Poznania na niestosowność obecności reklam firm niemieckich zamontowanych w bezpośrednim sąsiedztwie głazu upamiętniającego martyrologię Wielkopolan przy ul. Bałtyckiej 7.

7 października
Wydział Organizacyjny UM w Poznaniu zawiadamia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o konieczności usunięcia reklam w pobliżu głazu.

5 listopada
Poznań – Główna – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod głazem. z tablicą informacyjną

16 listopada
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu popiera Grupę Inicjatywną w kwestii interwencji w sprawie niemieckich reklam przysłaniających głaz pamiątkowy z tablicą informacyjną na Głównej.

5 listopada
Poznań – Główna – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod głazem z tablicą informacyjną.

1 grudnia
„Geopoz” Poznań, zakup mapy sytuacyjnej 1:500 terenu przy ul. Bałtyckiej.

21 grudnia
Grupa Inicjatywna kupuje w GEOPOZIE mapy w skali 1:1000 niezbędne do wykonania projektów pomnika i przekazuje dr inż. arch. Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej, prowadzącej zajęcia seminaryjne ze studentami Politechniki.


2011

31 stycznia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia w piśmie, że wyjaśni legalność zainstalowanych reklam.

luty 
Dwie wizje lokalne Grupy Inicjatywnej stwierdzają częściową obecność reklam. Na początku lutego zdjęto większą część reklam a na początku marca resztę (w promieniu 20 m od głazu).

13 kwietnia
Grupa Inicjatywna odchwaszcza po raz kolejny cokół z głazem (ul. Bałtycka 7) z chwastów rosnących w szczelinach popękanego betonu, lastryka i cegieł. Zapalamy znicze.

21 maja
Konstantynów Łódzki. Uroczyste poświęcenie nowego pomnika ofiar niemieckiego obozu z lat 1940-1945. W uroczystości biorą udział przedstawiciele Poznania. Oglądamy rzeźbę z szarego granitu przedstawiającą matkę z martwym dzieckiem – dzieło artysty-rzeźbiarza Jarosława Mączki.

29 czerwca
Grupa Inicjatywna przejmuje z Wydziału Architektury P.P. 26 modeli plansz z wizualizacjami – prace studentów II i III roku studiów I stopnia. Prace te wyeksponowano w wynajętym prywatnym pomieszczeniu – ul. Świętej Trójcy 5. Oglądają je m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945.

19 lipca
Grupa Inicjatywna dziękuje w specjalnym liście Wydziałowi Architektury P.P. za nieodpłatne wykonanie 26 projektów Pomnika Wypędzonych.

27 lipca
Pismo Grupy Inicjatywnej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945” i Grupy Inicjatywnej do Urzędu Miejskiego w Poznaniu o zgodę na ekspozycję projektów Pomnika Wypędzonych na korytarzu gmachu UM i pomoc przy urządzaniu wystawy.

10 sierpnia
Wstępna rozmowa z dr Tadeuszem Dziubą o wystawie projektów i ewentualnym włączeniu sprawy pomnika na obrady Rady Miasta.

5 listopada
Poznań – Główna, ul. Bałtycka 7 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod głazem z tablicą informacyjną.

19-31 grudnia
Wystawa 26 projektów, modeli i wizualizacji pomnika Wypędzonych, wykonanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Wystawę urządzoną w korytarzy Urzędu Miejskiego przy pl. Kolegiackim 17 wzbogaciły 4 plansze tematyczne wypożyczone z Instytutu Pamięci Narodowej.

22 grudnia
Relacja z Wystawy pomnika Wypędzonych na portalu historycznym dzieje.pl

27 grudnia
Ukazuje się relacja Elżbiety Podolskiej z Wystawy w Urzędzie Miejskim „Projekty pomnika Wypędzonych Głos Wielkopolski)


2012

6 lutego
Grupa Inicjatywna rejestruje się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania jako stowarzyszenie zwykłe o nazwie SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA WYPEDZONYCH.

15 lutego
Rada Osiedla Główna uchwałą nr XV/24/V/2012 popiera inicjatywę budowy pomnika ku czci Polaków wypędzonych przez Niemców.

13 kwietnia
Wniosek budowy Pomnika Wypędzonych został przekazany przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania do Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umieszczania w przestrzeni publicznej tablic pamiątkowych, rzeźb i instalacji plastycznych.

31 lipca
Udział przedstawicieli Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w wystawie NAUKA – PLANOWANIE – WYPĘDZENIA. Generalny plan wschodni narodowych socjalistów. Pałac Działyńskich w Poznaniu.

27 sierpnia
Wniosek o nazwanie nowego ronda przy dworcu PKS w Poznaniu ”Wypędzonych Polaków”.

18 października
Nieudane zebranie założycielskie Stowarzyszenia , które mogłoby być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (brak 3 osób do quorum).

5 listopada
Poznań – Główna, ul. Bałtycka 7 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod głazem z tablicą informacyjną .


2013

17 lutego
Na zebraniu Komisji ds. Ewidencji i Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pojawiła się propozycja, by pomnik poświęcony wypędzonym zlokalizować w śródmieściu Poznania. Myśl tę od razu podchwyciło Stowarzyszenie.

11 kwietnia
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia w biurze europosła Konrada Szymańskiego  z udziałem 17 członków – założycieli.

17 kwietnia
Złożenie wniosku o rejestrację stowarzyszenia w KRS.

29 maja
Posiedzenie Komisji ds. Ewidencji i Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Zalecenie: zbudować pomnik Wypędzonych w śródmieściu.

11 czerwca
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000465107

19 lipca
Stowarzyszenie otrzymuje numer identyfikacyjny REGON 302480822

1 sierpnia
Wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o uchwalenie zgody na postawienie w przestrzeni miejskiej Pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

1 sierpnia
Wystąpienie do Prezydenta Miasta Poznania o poprawienie błędów na tablicy informacyjnej przy ul. Bałtyckiej 7.

14 sierpnia
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda nadaje Stowarzyszeniu NIP 7831702234, a Urząd Statystyczny REGON 302480822.

20 sierpnia
Nawiązanie kontaktu i współpracy z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie.

5 listopada
Rada Miasta Poznania na LVIII sesji uchwala zgodę na wzniesienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

5 listopada
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod głazem z tablicą informacyjną przy ul. Bałtyckiej 7

14 listopada
Zebranie Zarządu SKBPW.

28 listopada
Konferencja poświęcona wypędzeniom przez Niemców na Wydziale Historycznym UAM, prowadzenie: Grażyna Wrońska.

grudzień
Wymieniono tablicę informacyjną na głazie pamiątkowym przy ul Bałtyckiej 7. Tekst poprawiono.

grudzień
Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na miejscu przyszłego pomnika.

30 grudnia
Wydział Urbanistyki i Architektury UMP zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

31 grudnia
GEOPOZ informuje, że dla ronda przy dworcu PKS wybrano inną nazwę.


2014

7 stycznia
Zebranie Zarządu SKBPW.

14 stycznia
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków uzgadnia wniosek dotyczący lokalizacji pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

31 stycznia
Prezydent Miasta Poznania wydaje decyzję ustalającą lokalizację pomnika Wypędzonych Wielkopolan na działkach 20/17 i 20/16 arkusz 45 obręb Poznań przy ul. Powstańców Wielkopolskich róg ul. Towarowej.

6 marca
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje zezwolenie na zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe SKBPW i sprzedaż cegiełek na łączną wartość 7 000.- zł

17 marca
Prezydent Poznania Ryszard Grobelny obejmuje patronat honorowy nad budową Pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

3 kwietnia
Zebranie Zarządu SKBPW.

10 kwietnia
Nagranie filmu dla TV Info i Teleskopu przez red. Jacka Hałasika z udziałem prof. dr hab. Marii Rutowskiej, Marka Rezlera I Henryka Walendowskiego

28 kwietnia 
Artysta- rzeźbiarz Jarosław Mączka przesyła wstępną koncepcję pomnika Wypędzonych.

8-13 maja
Pielgrzymka do miejsc pamięci ofiar drugiej wojny światowej w Austrii (Linz, Ebensee, sztolnia Bergkristall, Mauthausen, Gusen, Hartheim, Melk). Uczestnictwo na własny koszt.

19 maja
Spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego z inicjatorami budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

3 czerwca 
Zebranie Zarządu SKBPW. Uchwała o zatrudnieniu księgowego (Biuro Rachunkowe Anna Łęcka), uchwała na zawarcie umowy użyczenia pokoju w lokalu mieszkalnym jako tymczasowej siedziby Stowarzyszenia.

5 czerwca 
Zebranie Zarządu SKBPW.

10 czerwca
Montaż tablicy informacyjnej na miejscu przyszłego pomnika przez firmę kamieniarską Jerzego Domagały z Lubonia

23 czerwca
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki przyjmuje zaproszenie do objęcia patronatem honorowym projektu SKBPW.

3 lipca
Biskup Kaliski Edward Janiak wyraża zgodę na objęcie patronatem honorowym projektu SKBPW.

9 lipca
Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski przyjął zaproszenie do objęcia patronatem honorowym projektu SKBPW pod warunkiem pozytywnej odpowiedzi ze strony pozostałych zaproszonych biskupów tj. abp. Stanisława Gądeckiego i bp. Edwarda Janiaka.

9 lipca  
Zarząd Zieleni Miejskiej wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością pod pomnik Wypędzonych Wielkopolan.

16 lipca
Zarząd Dróg Miejskich wyraża zgodę na udostępnienie gruntu pod pomnik Wypędzonych Wielkopolan.

28 sierpnia
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcie budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

8 października
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SKBPW

14 października
Wyjazd delegacji Zarządu SKBPW do Gdyni na uroczystość odsłonięcia pomnika Wysiedlonych Gdynian

20 października
Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek obejmuje patronatem honorowym projekt budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

30 października
Początek funkcjonowania strony internetowej SKBPW  WWW.pomnik.org.pl

5 listopada godz. 11
Uroczystość 75. rocznicy pierwszych uwięzień w obozie przesiedleńczym Poznań-Główna z udziałem szkół i Grupy Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Historycznego z Lubonia.

21 listopada
Pomiary schronu przeciwlotniczego wykonuje ekipa Przemysława Maćkowiaka

8 grudnia
Spotkanie informacyjno-opłatkowe w kawiarni Urzędu Wojewódzkiego.


2015

luty 2015
Prace geodezyjne działki pod pomnik wykonuje społecznie Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych mgr inż. Józef Kłósek

marzec 2015
Rysunki schronu przeciwlotniczego wykonuje społecznie zespół Przemysława Maćkowiaka z Towarzystwa Historycznego (Luboń)

24 marca
Konferencja w Collegium Iuridicum Novum UAM zorganizowana przez Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa UAM pt. Wypędzeni. Polskie ofiary niemieckich działań 1939-1945.

7-13 maja
Pielgrzymka do miejsc pamięci ofiar drugiej wojny światowej w tym na uroczystość 70. rocznicy wyzwolenia KL Mauthausen. Uczestnictwo na własny koszt. 

18 maja
Wystąpienie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o czasowy przydział lokalu dla Stowarzyszenia

22 maja
Zebranie Zarządu SKBPW.

26 maja
Udział w konferencji „Jasnowłosa Prowincja. Wypędzeni” organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Prezes SKBPW omawia sprawę przygotowań proceduralnych budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan

9 czerwca
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SKBPW w Bibliotece Raczyńskich (Poznań, pl. Wolności). Sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz sprawozdanie prezesa z działalności SKBPW do maja 2015 r. zostały przyjęte w głosowaniach.

11 – 13 czerwca
Jubileusz 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Prezentacja książki-albumu „Wypędzeni 1939…”

10 sierpnia
Po sprzedaniu cegiełek I emisji do 30.06.2015 r. przekazano Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej.

28 sierpnia
Zgodnie z uchwałą Zarządu firma CCS Druk Poznań wydrukowała II emisję cegiełek na sumę 5 000.- zł w nominałach 10, 20 i 50 zł.

1 września
Pismo do Zespołu ds. wznoszenia pomników argumentujące odstąpienie Zespołu od rozpisania konkursu na pomnik.

22 września
Posiedzenie Zespołu jw. Przegłosowano opcję rozpisania konkursu.

8 października  
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia SKBPW

5 listopada  
Uroczystość rocznicowa przy głazie pamiątkowym na Głównej z udziałem przedstawicieli Sejmu, władz miasta, kuratorium, szkół

13 listopada
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, konferencja „Przystanek Historia”

15 grudnia
Na posiedzeniu Zespołu do Spraw Wznoszenia Pomników po rozpatrzeniu naszych wniosków przegłosowano rezygnację z konkursu na projekt (formę) pomnika Wypędzonych Wielkopolan. ( 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). W drugiej Polowie lutego odbędzie się debata publiczna.


2016

21 stycznia
Przyjęcie Patronatu Honorowego przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna

26 stycznia
Początek prac nad wykonaniem modelu pomnika (J. Mączka) i wizualizacjami (inż. J. Szambelan z zespołem).

25 lutego
Wyznaczenie debaty publicznej nad projektem pomnika na dzień 10 marca 2016 r.

9 marca
W „Głosie Wielkopolskim” ukazuje się artykuł Karoliny Koziołek zapowiadający debatę publiczną i przedstawiający wizualizacje pomnika Wypędzonych Wielkopolan

10 marca
W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się debata publiczna nad projektem pomnika Wypędzonych Wielkopolan. Obecny był m.in. artysta-rzeźbiarz Jarosław Mączka, który przywiózł z Bielska-Białej model pomnika. Rozwieszono plansze z wizualizacjami. Wśród wielu osób zabierających głos wszyscy aprobowali inicjatywę jak i sam projekt.

10 -17 marca
Opinie o projekcie pomnika przesłane drogą elektroniczną. Niemal wszystkie pozytywne.

22 marca
Posiedzenie Zespołu ds. wznoszenia pomników. W głosowaniu czy Zespół opiniuje pozytywnie przedstawioną przez wnioskodawców formę pomnika Wypędzonych Wielkopolan 8 głosów było „tak” a 1 głos wstrzymujący się.

25 kwietnia
Zebranie Zarządu SKBPW. Podjęcie 3. uchwał

10 maja
Pomiary geodezyjne (niwelacja) działki pod pomnik  (mgr inż. Józef Kłósek)

12 – 16 maja
Pielgrzymka prezesa (na własny koszt) na uroczystości 71. rocznicy wyzwolenia obozów niemieckich na terenie Austrii (Mauthausen – Gusen, Ebensee, Hartheim, Melk), sprzedaż cegiełek

20 maja
W gazecie internetowej dla polonii austriackiej ELIPSA.at ukazuje się ilustrowany artykuł Henryka Walendowskiego o pielgrzymce do Austrii p.t. „Pielgrzymka śladami zbrodni”

kwiecień – lipiec
Jarosław Mączka i inż. Jarosław Szambelan z zespołem przygotowują i uzgadniają dokumentację by wystąpić o pozwolenie na budowę.

31 maja
Pismo Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę popierające inicjatywę i projekt pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

7 czerwca
Wstępna rozmowa prezesa SKBPW z dyrektorem Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego (Włodzimierz Mazurkiewicz) w sprawie przyszłego finansowania budowy pomnika

13 czerwca
Podczas spotkania z prezesem poseł Bartłomiej Wróblewski zaproponował wspólne działanie ze Społecznym Komitetem w celu zdobycia środków na budowę pomnika

30 czerwca
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu popiera inicjatywę budowy pomnika Wypędzonych Wielkopolan

13 lipca
Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych popiera budowę pomnika Wypędzonych w Poznaniu

18 lipca  
Marszałek Województwa Wielkopolskiego zezwala na wykorzystanie herbu Województwa Wielkopolskiego na pomniku Wypędzonych Wielkopolan

22 lipca
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, z powodu jej likwidacji, odmawia dotacji dla naszego Stowarzyszenia.

2 sierpnia
W czasopiśmie osiedlowym „MY” nr 8 (188) ukazuje się artykuł Henryka Walendowskiego „Budujemy pomnik Wypędzonych Wielkopolan”

8 sierpnia
Narada w biurze Konserwatora Zabytków . Zalecenie sporządzenia opinii archeologa.

12 sierpnia
Głos Wielkopolski publikuje artykuł Błażeja Dąbkowskiego „Pomnik dziewczynki nie oddaje prawdy historycznej?” – nieobiektywny, bo prawdopodobnie z inspiracji zwolenników konkursu na projekt (Stowarzyszenie Wspólnota Polaków Wypędzonych).

18 sierpnia
Gazeta Wyborcza (Poznań) publikuje artykuł Piotra Bojarskiego ”Nie chcą dziewczynki na pomniku” nieobiektywny, bo prawdopodobnie z inspiracji zwolenników konkursu na projekt (Stowarzyszenie Wspólnota Polaków Wypędzonych).

22 sierpnia
Wydział Inżynierii  i Bezpieczeństwa Ruchu Zarządu Dróg Miejskich zgadza się na przestawienie słupa ogłoszeniowego nr 17 na koszt Stowarzyszenia

25 sierpnia
Aquanet (Poznań) przysyła warunki techniczne odprowadzenia ścieków deszczowych Pomnika

25 sierpnia
W odpowiedzi na nasze pismo o jednorazową dotację, Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego proponuje wystąpienie naszego Stowarzyszenia o dotację w trybie otwartych konkursów (Społeczeństwo Obywatelskie, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego)

31 sierpnia
Pismo Ambasady Austrii w Warszawie w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia z dnia 21.06.2016 r. o miejscach pamięci w Austrii

2 września
W czasopiśmie mieszkańców „MY” ukazuje się artykuł Henryka Walendowskiego „Nieuzasadnione i szkodliwe ataki”

4 września
TVP 2 Panorama o 16.00 i TVP 1 Wiadomości o 19.30 nadają komentarze do wypowiedzi prezydenta Gaucka o wypędzeniach Niemców: m.in. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, mec. Stefan Hambura, Henryk Walendowski

1 października
Posiedzenie Zespołu do Spraw Wznoszenia Pomników pod przewodnictwem J. Bielawskiej-Pałczyńskiej. Obecni m.in. Henryk Walendowski, Jarosław Mączka, Jarosław . Szambelan. Przedstawicielki Wspólnoty Polaków Wypędzonych Wiesława Kania i Aleksandra Wendland krytykują zatwierdzoną już formę pomnika i wnoszą o konkurs. Nieoczekiwanie, bez udziału inicjatorów projektu, przewodnicząca posiedzenia zarządza głosowanie, w którym 6. członków Zespołu, którzy poprzednio głosowali za odstąpieniem od konkursu (15 grudnia 2015 r.) głosowali za rozpisaniem konkursu ( Joanna Bielawska-Pałczyńska, Łukasz Mikuła, Rafał Ratajczak, Jacek Maleszka, Jędrzej Oksza-Płaczkowski, Piotr Marciniak). Łącznie 9 głosów za, 1 przeciw.

listopad 2016 r.
 W czasopiśmie mieszkańców „MY” nr 11(191)/2016  ukazuje się artykuł Henryka Walendowskiego pt. „Dlaczego Zespół zmienił zdanie?”

4 listopada
W  „Poznań Wyborcza” ukazuje się artykuł Piotra Bojarskiego „Bez dziewczynki na pomniku”

7 listopada
W Głosie Wielkopolskim ukazuje się artykuł Błażeja Dąbkowskiego „Pomnik Wypędzonych nadal dzieli… wypędzonych

7 listopada
W „Poznań Wyborcza”  Historia, Nr 45 (251) – ukazuje się 1. część wspomnień z wypędzenia Henryka Walendowskiego pt. „Wypędzeni z domu na mróz

14 listopada
W „Poznań Wyborcza” Historia, Nr 46 (252) – ukazuje się 2. część wspomnień pt. „Wypędzeni na mróz”.       

16 listopada
W dwumiesięczniku branżowym NOWY KAMIENIARZ ukazuje się artykuł Henryka Walendowskiego „ W Mauthausen i Gusen” z wątkiem projektu opisu w języku polskim granitowej rzeźby sarenki wykonanej przez więźnia z Poznania Stanisława Krzekotowskiego.

24 listopada
Wobec braku odpowiedzi na poprzednie pisma Zarząd wysyła do Wydziału Urbanistyki i Architektury kolejne pismo z wielostronicowym „Kalendarium”.

28 listopada
W audycji „LUSTRA” TVP Poznań udział biorą: Maria Rutowska, Krystyna Piwańska, Henryk Walendowski, Piotr Sobczak.

4 grudnia
Pismo do Prezydenta Miasta Poznania protestujące przeciwko konkursowi.

7 grudnia
Prezydent Miasta Poznania proponuje Wojewodzie i Marszałkowi współorganizowanie konkursu na projekt pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

Wypędzonych Wielkopolan. ( 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). W drugiej Polowie lutego odbędzie się debata publiczna.


2017

5-6 stycznia
W Głosie Wielkopolskim ukazuje się artykuł Błażeja Dąbkowskiego pt. Monumentalne kłótnie

9 stycznia
Zebranie Stowarzyszeń, Kół i Związków Kombatanckich w sprawie ustalenia wspólnych działań

4 lutego
Stowarzyszenie rozsyła LIST OTWARTY do władz Miasta Poznania i Wielkopolski w sprawie pomnika Wypędzonych Wielkopolan

7 lutego
Artykuł Błażeja Dąbkowskiego w Głosie Wielkopolskim : Zgoda w sprawie pomnika Wypędzonych?

15 lutego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie powołuje Henryka Walendowskiego na członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu

19 lutego
Spotkanie upamiętniające wypędzenia hitlerowskie i sowieckie WYRWANI Z GNIAZDA z wystawą w Nekielskim Ośrodku Kultury

19 lutego
Artykuł Marka Dłużniewskiego w Przewodniku Katolickim pt. Podzieleni wypędzeni

20 lutego
Artykuł Piotra Bojarskiego w Gazecie Wyborczej: Chcą szybko postawić pomnik. Proszą o wsparcie.

6 marca
Skarga do Prezydenta Miasta Poznania

23 marca
Posiedzenie Zespołu do Spraw Wznoszenia Pomników. Henryk Walendowski odczytuje oświadczenie.

3 kwietnia
Wywiad red. Łukasza Kaźmierczaka w Radiu Merkury z mec. Maciejem Obrębskim i Henrykiem Walendowskim

4 kwietnia
Pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Poznaniu (Biblioteka Raczyńskich)

6 kwietnia
KRS Wydział Gospodarczy uaktualnia wpis składu Zarządu Stowarzyszenia

7 kwietnia
Odpowiedź Prezydenta M. Wudarskiego na skargę z 6 marca 2017 r.

26 kwietnia
Spotkanie na temat wypędzeń z czasów wojny w Bibliotece Miejskiej w Luboniu

26 kwietnia
Pismo z mapą wypędzeń do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP

3-9 maja
Uroczystości rocznicowe wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen-Hartheim-Melk z udziałem delegacji Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych (E. Rybarska, H. Walendowski, M. Łuczak, B. Klemm – uczestnictwo na własny koszt)

8 maja
Mec. B. Kędzierski w imieniu Stowarzyszenia wzywa do zapłaty Urząd Miasta Poznania tytułem zwrotu kosztów poniesionych w czasie prac nad projektem pomnika Wypędzonych

17 lipca
Pismo do Wojewody Wielkopolskiego o aktualnej sytuacji projektu pomnika Wypędzonych

11 sierpnia
Umiera członek Stowarzyszenia Stanisław Łakomy (1935-2017)

5 października
Umiera członek Stowarzyszenia Stanisław Juszczak (1936-2017)

6 października
Radny Mateusz Rozmiarek składa interpelację do Prezydenta MP ws. powstania pomnika Wypędzonych Wielkopolan

20 października
Odpowiedź Prezydenta M. Wudarskiego na interpelację Mateusza Rozmiarka nie wyjaśnia ani sprawy przewlekłego procedowania sprawy pomnika ani odpowiedzialności finansowej wobec inicjatorów.

23 października
TVP Poznań w programie TELESKOP nadaje wypowiedzi o wypędzeniach (Henryk Walendowski, Aleksandra Bendkowska) w wywiadzie przy głazie na Głównej

6 listopada
Uroczystość składania kwiatów i zapalenia zniczy z okazji 78. rocznicy pierwszych uwięzień w niemieckim obozie przesiedleńczym Poznań-Główna. Obecne są m.in. poczty sztandarowe Liceum nr 6 im. Ignacego Jana Paderewskiego, Szkoły Podstawowej nr 45, Grupa Rekonstrukcyjna Przemysława Maćkowiaka, poseł Szymon Szynkowski vel Sęk. Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego odczytuje list okolicznościowy.

6 listopada
W TVP Poznań w programie WIELKOPOLSKA WARTA POZNANIA red. Roman Wawrzyniak przeprowadza wywiad z Henrykiem Walendowskim na temat wypędzeń i budowy pomnika Wypędzonym w Poznaniu

9 listopada
W TVP Poznań w programie TELESKOP – (Pomnikowe problemy) m.in. poruszono temat pomnika Wypędzonych Wielkopolan (wypowiedź Henryka Walendowskiego)

24 listopada
Na posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu Henryk Walendowski wystąpił z wnioskiem o interwencję centrali IPN w Warszawie wobec impasu w realizacji pomnika Wypędzonych Wielkopolan. Wniosek przyjęto. 25-26 listopada
Kalisz. Uczestnictwo prezesa, Aleksandry Bendkowskiej i Ewy Heidrych w ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszenia Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych z wiodącą tematyką odszkodowań za straty wojenne.

29 listopada
Udział w konferencji: Polska-Niemcy. Ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa? Instytut Zachodni w Poznaniu i Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

30 listopada
Walne zgromadzenie Członków SKBPW w Sali Celichowskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wybór władz Stowarzyszenia (bez zmian). 2 uchwały.

8 grudnia
UAM Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Debata publiczna: Pamięć o deportacjach, Wysiedleniach i wypędzeniach. Jakiego pomnika nazistowskich deportacji Wielkopolan nam potrzeba?. M.in. referat H. Walendowskiego.

8 grudnia
Najwyższa Izba Kontroli nie podejmie kontroli procedowania sprawy pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

20 grudnia
List otwarty do władz miasta Poznania i Wielkopolski wobec bezczynności Urzędu Miasta Poznania w zakresie rozpisania konkursu. Propozycja szybkiej realizacji zatwierdzonego wcześniej projektu Jarosława Mączki. Wniosek o objęcie patronatu honorowego przez Prezydenta J. Jaśkowiaka. Prezydent i Marszalek otrzymują przez biura podawcze, posłowie i senatorowie z Wielkopolski e-mailami.

 

                            

Czwarty rok starań o pomnik Wypędzonych Wielkopolan

...trwają rozmowy z zespołami artystów-projektantów pomnika i kompletowanie licznych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. Jest zgoda Zarządu Dróg Miejskich na przesunięcie słupa ogłoszeniowego, który obecnie koliduje z przyszłym pomnikiem. Trwają też starania o dotacje na wykonanie projektów, modeli i samego pomnika. Ciągle sprzedajemy cegiełki o nominałach 10 i 50 zł lecz nie mamy inwestora „strategicznego".

Czytaj więcej...