Debata publiczna ws. pomnika, 10 marca 2016 r.

Debata publiczna -  konsultacje społeczne, dotyczących projektów pomników: Romana Maciejewskiego oraz Wypędzonych Wielkopolan. 
Urząd Miasta Poznania, 10 marca 2016 r.

Informacja szczegółowe na stronie Urzędu Miasta Poznania:  
http://www.poznan.pl/mim/main/debata-publiczna,p,3842,33543,33547.html