Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

List otwarty do władz Miasta Poznania i Wielkopolski

"(...) Zespół [ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania] zatwierdził  j e d n o g ł o ś n i e  projekt Jarosława Mączki w dwóch głosowaniach: 15.12.2015 r. i 22.03.2016 r. Od tych dat Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych zintensyfikował prace przygotowawcze i skompletował dokumentację niezbędną dla wystąpienia o pozwolenie na budowę. Wydawało się, że wszystko idzie pomyślnie i wkrótce rozpoczniemy pracę na parceli pod pomnik zgodnie z przepisami zapraszając na początek archeologów. W dniu 4.10.2016 r. stała się rzecz niesłychana: dwie panie ze Wspólnoty Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez III Rzeszę skrytykowały już zatwierdzony projekt. Poproszono nas o opuszczenie sali. Później dowiedzieliśmy się, że Zespół nagle zmienił zdanie i wbrew poprzednim ustaleniom przegłosował (sekretnie, bez udziału inicjatorów projektu) rozpisanie konkursu na pomnik. Okazało się, że 6 członków Zespołu w tej samej kwestii beztrosko głosowało za i przeciw. Należy dodać, że porządek obrad nie przewidywał głosowania lecz po wysłuchaniu opinii odrębnej Zespół miał przejść do następnej sprawy. Tak się nie stało. Oto nasza ocena tego co się wydarzyło. (...)".

Całość Listu otwartego do pobrania w pliku PDF: » listotwarty04022107.pdf  « 752KB