Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

O nas

Szanowni Państwo! Tablica przy ul. Towarowej, rok 2014
Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!

Wkrótce zaprezentujemy Państwu więcej informacji.
Poniżej przedstawiamy podstawowe wiadomości o Stowarzyszeniu.

Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 czerwca 2013 r. pod numerem 0000465107.
Pełna nazwa organizacji brzmi: "Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu". W skrócie, w informacjach na stronie internetowej, używamy często określenia "Społeczny Komitet".


Główne cele działalności działania naszego Stowarzyszenia przedstawiają się następująco:

  • dochodzenie do prawdy historycznej o ofiarach napaści niemieckiej w latach 1939-1945, o wypędzeniach Polaków z terenu Wielkopolski oraz o ucieczce Niemców z Polski przed Armią Czerwoną w latach 1944-1945;
  • wspieranie działań zmierzających do upowszechnienia prawdy historycznej o obozie przesiedleńczym Poznań-Główna i innych obozach przesiedleńczych;
  • troska o kamień z tablicą informacyjną przy ul. Bałtyckiej 7 w Poznaniu;
  • dążenie do godnego upamiętnienia wszystkich Wielkopolan zamieszkałych przed wybuchem wojny na obszarze wcielonym do III Rzeszy i wypędzonych przez Niemców m.in. do Generalnego Gubernatorstwa poprzez budowę pomnika - monumentu;
  • doprowadzenie do uzyskania działki pod pomnik, rozpisania konkursu ogólnopolskiego na projekt pomnika i społeczny nadzór nad realizacją budowy, a także nad jego utrzymaniem w przyszłości;
  • działalność naukowa, oświatowa, kulturalna;
  • archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wypędzeń Polaków przez Niemców;
  • propagowanie celów stowarzyszenia;
  • świadczenie pomocy osobom wypędzonym przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Jedno z najważniejszych naszych zadań, czyli doprowadzenie do powstania pomnika, upamiętniającego Wielkopolan - ograbionych i wyrzuconych z własnych domostw przez niemieckiego najeźdźcę, zostało objęte patronatami honorowymi przez przedstawicieli regionalnych władz państwowych, samorządowych oraz kościelnych. Więcej na ten temat w dziale "Patroni Honorowi".